fbpx

Planet i Globalblue Tax Free

Planet i Globalblue Tax Free – Planet i Globalblue Tax Free

Konačno i premijerno, u menjačnici Kasica Novi Sad, Sentandrejski put 106b, Premier TaxFree Refund i Global Blue u Srbiji.

Menjačnica Kasica Novi Sad vrši kontrolu i isplatu globalnog povraćaja fizičkim licima koja imaju pravo na ovo pravo u ime povraćaja naplaćenog poreza (tzv – PDV-a, odnosno poreza na dodatnu vrednost). Nakon provere koja se vrši od strane službenika u okviru menjačnice Kasica, ako su ispunjeni svi uslovi za vraćanje novca, plaćanje odnosno refundacija vrši se klijentu na račun direktno od strane Planeta ili Globala.

Klijent koji želi da refundira vaučer preko menjačnice Kasica, to može učiniti samo lično i dužan je da dostavi sledeću dokumentaciju: važeći pasoš, originalni vaučer, original fiskalni račun kao i Master ili Visa karticu na koju će biti izvršena uplata.

Izdavanje forme za refundaciju u prodavnici

Kada turisti kupuju u radnji, koja ima ugovor o saradnji sa Premier TaxFree Refund ili GlobalBlue, osoblje radnje, odmah nakon kupovine robe, bez poreza i emisije shopping koverte daje instrukcije o načinu realizacije povraćaja poreza.

Verifikacija izvoza na carini

Nakon izlaska iz zemlje (ili EU), putnik mora da potvrdi izvoz robe (obrazac mora biti overen pečatom, koji se dobija na carini). Carinski službenik koji pregleda robu, stavlja carinskih pečat, čime potvrđuje da je roba, zaista navedena roba na obrascu koji održava prodatu robu.

Refundacija iznosa iz obrazca

Sa overenim obrazcem, putnicima je omogućeno da ih refundiraju u okviru menjačnice Kasica, Novi Sad.

Uputstvo i koraci za refundaciju vaučera

1.Predajte važeći ispravu (pasoš) i vaučer overen i potpisan.

2.Nakon provere neophodnih elemenata na vaučerima I potvrde ispravnosti za isplatu, službenik će Vam predati potvrdu o oreuzetim vaučerima.

TELEFON ZA KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA POVRAT POREZA JE: 060 0623 555

RADNO VREME:
Radnim danima 08h – 16h
Subotom 09h – 14h
Nedelja neradna

Za sve  dodatneinformacije, klijenti se takođe mogu informisati na veb stranici  https://premiertaxfree.com/

Imamo najbolju ponudu za Vas

Pozovite nas za proveru najboljeg kursa za Vas

Dodjite da se dogovorimo!!!

Pozovite nas