fbpx

RIA

Prijem novca iz inostranstva

Ria je treća po veličini kompanija za transfer novca u svetu, i deo je biznisa koji transferiše više od 600 milijardi dolara godišnje. Ria postoji zahvaljujući snovima 250 miliona imigranata koji su napustili svoje domove u potrazi za boljim životom. Osnovana je 1987. godine, a danas u kompaniji radi više od 3.000 ljudi. Ria uslužuje klijente koji zahtevaju bezbedan, pouzdan i povoljan način slanja novca najmilijima. Ria mreža obuhvata više od 150 zemalja, na više od 310.000 lokacija širom planete. Ria transfer novca je baziran na savremenim tehnologijama koje omogućavaju siguran i brz transfer novca iz udaljenih krajeva sveta. Transakcije se isplaćuju u evrima za svega nekoliko minuta od momenta slanja. Za primaoca nema dodatnih troškova, s obirom na to da se provizija plaća prilikom slanja novca. Ria je 2015. godine proglašena za najbolju kompaniju za transfer novca od strane Internacionalne Asocijacije kompanija za transfer novca. Novac koji Vam je poslat iz inostranstva putem RIA, možete preuzeti brzo i lako na našoj lokaciji u Novom Sadu u Jevrejskoj 1, Menjačnici Kasica. Novac se isplaćuje u evrima. Proviziju za transfer novca uvek plaća samo pošiljalac.

Uputstvo i koraci za prijem novca:

1.Zamolite pošiljaoca da vam novac pošalje korišćenjem usluge RIA iz zemlje u kojoj se nalazi

 • Potrebno je da Vam pošiljalac dostavi referentni jedanaestocifreni PIN broj
 • Predajte važeću ličnu ispravu (ličnu kartu/pasoš) i refrentni PIN broj transfera

2.Saopštite neophodne podatke službeniku:

 • Ime i prezime pošiljaoca
 • Zemlju iz koje je novac poslat
 • Iznos koji očekujete

3.Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosui predati potvrdu o isplati, jer proviziju za transfer uvek plaća samo pošiljalac.

Slanje novca u inostranstvo

Slanje novca iz menjačnice Kasica je izuzetno jednostavno, novac je za samo nekoliko minuta poslat željenoj osobi bilo gde u svetu. Za slanje novca iz menjačnice Kasica, primaocu i pošiljaocu nije potreban račun u banci. Mesečni limit za slanje je 625.000 RSD po osobi. Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema. Proviziju uvek plaća samo pošiljalac.

Uputstvo i koraci za slanje novca:

Pokažite važeću ličnu ispravu službeniku i saopštite:

 • Zemlju u koju šaljete novac
 • Iznos koji želite da primalac dobije
 • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac
 • Pokažite važeću ličnu ispravu (ličnu kartu/pasoš) službeniku i saopštite:
 • Zemlju u koju šaljete novac i iznos koji želite da primalac dobije
 • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac

Službenik će Vas obavestiti o naknadi za iznos koji šaljete i ukoliko ste saglasni, uplatite novac. Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa jedanestocifrenim referentnim (PIN) brojem transfera, koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima. Osoba kojoj ste poslali novac, prilikom preuzimanja novca treba da zna kontrolni broj transfera, ime i prezime pošiljaoca, kao i zemlju iz koje je novac poslat.

Imamo najbolju ponudu za Vas

Pozovite nas za proveru najboljeg kursa za Vas

Dodjite da se dogovorimo!!!

Pozovite nas